Golvbeläggningar

Vi utför fogfria golvbeläggningar till bland annat industrigolv och offentliga miljöer. Epoxi golvbeläggningar fungerar utmärkt i de flesta typer av industrimiljöer där höga krav ställs på hållfasthet och nötningstålighet.

Fördelen med att välja ett härdplastgolv i industrin är att:

  • Hög hållfasthet och nötningstålighet ger minskade underhållskostnader
  • Ljusare lokaler ger högre personal- och kundtrivsel.
  • Damm- och porfri yta ger högre städbarhet och minskade städkostnader

Eradurs golvbeläggningar går även att kombinera på ett flertal olika sätt gällande färg och form. Från dekorativa naturstensgolv till färgsandsgolv och flinggolv. Allt för att du ska få en så personlig anpassning som möjligt.

Läs mer om golvbeläggningar på Eradur.com