Fibrite

Vi är auktoriserade på att använda den ekologiska produkten Fibrite som återskapar högsta brandklassen. Används ofta bland annat på skolor, sjukhus, daghem och offentliga miljöer där brandskyddande ytskikt är föreskrivna.

Fibrite Base (för väggar) är klassat A2-s1, d0 d.v.s. obrännbar och klarar därmed alla krav som kan ställas på ytskikt ur brandhänseende. Fibrite Airless (för tak och väggar) uppfyller ytskikt brandklass 1. Såväl Base som Airless kan även återskapa brandklass 1 på ytskikt som p.g.a. ommålning eller annan åtgärd har förlorat sitt brandskydd. Ett skikt Fibrite är allt som behövs för att brandskyddet ska återupprättas.

Läs mer om Fibrite