Fasadmålning

I vårt klimat utsätts fasaden för stora påfrestningar.  Fasadmålning  är därför ett traditionellt underhållsarbete på både gamla och nya fasader och det är viktigt att inte vänta för länge med ommålning av fasaden. Vi har lång erfarenhet av fasadmålning på puts, trä, plåt och andra material.