Kv Igor

Målning butikslokaler i galleria

Vår beställare: Atrium Ljungberg

Iordningställande av ett antal butiker i ny galleria vid större ombyggnation.