G:a Lasarettet i Västerås

Fönsterrenovering

Vår beställare: Fasadrenoveringar Roland Karlsson I Mälardalen AB

Fönsterrenovering samt plåtmålningsarbeten på det K-märkta Ga lasarettet i Västerås. I samband med renovering av fasaden.