Kvalité – och miljöarbete

Kvalitets- och miljöledningssystem samordnas med kommun och övriga entreprenörer. Detta för att systemhandlingar ska säkerställa ett hållbart resultat. Samtliga bygghandlingar skall utformas på ett sådant sätt att vi kan bedriva en rationell produktion som säkerställer kvalitet, miljö och livslängd utöver garantitid.

Kvalitet

Englunds Måleri AB har tagit fram ett nytt ledningssystem med verksamhetshandbok som uppfyller kraven enligt SS-ISO 9001:2000, SS-ISO 14001:2004 och AFS 2001:1. För särskilt kritiska moment finns branschanpassade egenkontroller framtagna.

Det nya systemet integreras i genom löpande utbildning av personalen. En utbildningsplan är lagd med flera delmoment för olika funktioner, och kommer att fortgå under projektets gång. Syftet är att säkerställa en god kultur kring alla rutiner och att betona att kvalité är det vi gör – inte en pappersprodukt.

Miljö

Miljöarbete är en viktig del där vi har arbetat hårt med rutiner kring hantering. Vår strävan är att allt överblivet material och emballage ska vara återvinningsbart. Vi arbetar med miljöanpassade produkter och vi råder om det finns andra material föreskrivna i projekten till ett miljövänligare alternativ enligt utbytesregeln. Arbetsmiljöarbetet ska vara en ständig process i projektet där vi följer upprättade arbetsmiljöplaner, skyddsronder och revisioner.

Materialval

Vi använder oss i första hand av färger och material som är miljömärkta med EU-blomma och svanen, samt godkända av astma- och allergiförbundet.

ID06

Företaget använder sig av ID06 och samtliga anställda bär ID06 under arbetstid.